Diensten


Administratiekantoor C. de Bruijn is een allround kantoor voor financiële administratie en fiscaal advies.

Financiële administratie
Voor zelfstandig ondernemers is het bijhouden van een financiële administratie vaak een terugkerende en tijdrovende klus. Maar het moet nu eenmaal gebeuren: het verstrekken van die administratie aan de belastingdienst is verplicht. Zelf wilt u natuurlijk ook graag inzicht in de cijfers. En er zijn ook nog andere partijen die belang hechten aan een gedegen financiële administratie - denk aan banken of investeerders.

Wij helpen u graag bij onder meer de volgende activiteiten:

Jaarrekening
Een jaarrekening geeft het overzicht van de financiële situatie van uw onderneming van het afgelopen boekjaar en bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Iedere onderneming moet jaarlijks cijfers aanleveren die aan de normen van de fiscus voldoen. De fiscale winst wordt er mee berekend. En die winst is het uitgangspunt voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting. BV’s zijn daarnaast wettelijk verplicht om ieder jaar een financieel verslag in de vorm van een publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het opstellen van deze stukken is een belangrijk onderdeel van ons werk.

Fiscale aangifte
Op tijd en correct aangifte doen is voor iedere onderneming van belang om boetes en vertragingen te voorkomen. We nemen het contact met de belastingdienst uit handen en verzorg digitaal aangifte voor de verschillende soorten belasting. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf gaat het om één of meerdere soorten belasting:

Omzetbelasting: BTW-plichtige bedrijven moeten periodiek aangifte voor omzetbelasting doen.
Loonbelasting: zijn er naast de directeur/eigenaar andere personen in dienst van de onderneming, dan moet er voor alle werknemers loonbelasting en sociale ingehouden en afgedragen worden. We berekenen voor u de juiste bedragen en verzorg de periodieke aangifte loonheffing.
Inkomstenbelasting: bij zelfstandig ondernemers zijn privé en zakelijk soms nauw verweven en we nemen daarom meestal zowel de zakelijke als de privé afhandeling voor onze rekening.
Vennootschapsbelasting: alle Besloten Vennootschappen (B.V.’s) en sommige stichtingen (afhankelijk van de activiteit) moet jaarlijks aangifte voor vennootschapsbelasting doen.
Schenkbelasting: na een eventueel overlijden van de ondernemer helpen we erfgenamen bij het doen van de aangifte voor schenkbelasting.

Fiscaal advies
Onze fiscale kennis gaat verder dan het verzorgen van de voor u meest gunstige belastingaangiften. We geven ook advies over fiscale aspecten bij bedrijfsopvolging en -overname. We denken mee over investeringsplannen en bedrijfsvormen en stellen fiscale prognoses op.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat Administratiekantoor C. de Bruijn voor u kan betekenen? Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken.